Vant grønnsakskorga

1. oktober 2016

Dun Andelslandbruk støtter selvfølgelig sanitetsforeninga i kommunen når vi har anledning. Nyplukka grønnsaker ble en flott gevinst på sanitetens basar den 25.

Vinneren, Helle Sjølien, ser ut til å sette stor pris på gevinsten.