Andelslandbruk

Dun Andelslandbruk holder til på øya Jøa i Fosnes kommune. Sesongen 2015 – vårt første år – var vi 45 andelshavere. I 2018 ligger vi an til å bli opp til 97 andelsbønder.

Produksjonen drives etter økologiske retningslinjer.

Hvorfor andelslandbruk

Skulle du gjerne hatt sin egen grønnsakshage, men mangler plass, tid eller kunnskap? Liker du god og rein mat, og synes det er vanskelig å finne et godt utvalg av økologiske, ferske grønnsaker i butikken? Synes du det er viktig å støtte norsk landbruk, og ønsker å bruke forbrukermakt til å påvirke en utviklingen av en matvareproduksjon uten sprøytemidler og kunstgjødsel?

Da kan andelslandbruk være det rette for deg.

Hvordan fungerer det

Andelslandbruk (CSA – Community Supported Agriculture) er en form for direkte omsetning av mat. Kjernen i ordningen er at forbrukere kjøper andeler av den avtalte produksjonen, for eksempel for ett år av gangen.  Ordningen er kjent flere steder i verden.

Det er utfordrende å dyrke gode grønnsaker, det krever arbeid, tid og kunnskap. Og likevel kan det være forhold vi ikke rår over, som påvirker avlingen.

I et andelslandbruk deler vi risikoen om avlingen blir liten, og overskuddet i form av masse god mat om avlingen blir god.

Dun gård sørger for god jordbearbeiding, gjødsling og ugrasarbeid, og gartner tar seg av daglig arbeid i åkeren. Vi innkaller til dugnader og arbeidsøkter når det trengs, og sørger etter beste evne for at andelshaverne får god informasjon.

Årsmøtet bestemmer hvor mange arbeidsdager hver enkelt andelseier må bidra med, og hva en andel koster. Pr. i dag er avtalen at hvert medlem jobber cirka 20 timer i løpet av året.

En andel koster kr 2500 pr. år. I tillegg er det en engangs innbetaling på kr 500 ved innmelding. (Prisen bestemmes av årsmøtet)
Vi regner raust når vi planter og sår, og så varierer avlingen i takt med vær og andre forhold.

Ifølge Norsk Landbruksrådgivning får du mer for pengene enn om du skulle kjøpt tilsvarende med grønnsaker i butikken.

 

Høsting og henting

I høstesesonegen har vi korte kveldsdugnader for å høste det som er klart, etter anvisning fra gartner. De som bor på Jøa, henter sine kasser på gården.

For andelseiere som bor i Namsos eller lengre unna, vil høstingen bli organisert slik at deltakerne høster for hverandre. Mer informasjon om dette kommer på informasjonsmøter og mail til hvert enkelt medlem.
De som deltar på dugnadene tar med sine kasser hjem.

Vi har noe lagringsmuligheter på gården, for grønnsaker som kan lagres en stund.

Åpen og gjennomsiktig økonomi

Økonomien i et andelslandbruk er transparent slik at du som andelshaver får god oversikt over hva pengene brukes til.

Andelslandbruket har et styre, daglig leder, og regnskapet ivaretas av en autorisert regnskapsfører.

Økende interesse over hele verden

Antall andelslandbruk er i sterk vekst både i Norge og ellers verden.

Mer enn 2500 nordmenn er andelshavere i et økologisk andelslandbruk. I 2017 var det 74 slike bruk i Norge, ifølge tall fra Øko­logisk Norge. Antallet vokser raskt, og de fleste andelslandbruk har lange ventelister.

Les mer her:

Sosialt

Dun gård og andelslandbruk skal være et hyggelig sted å komme til. I år bygger vi utekjøkken med grill, i mellomtiden får vi benytte et ledig våningshus med kjøkken. Vi har bålplass og grillmuligheter ute, og åker og gårdstun er alltid åpent for medlemmene.

Og skulle noen ønske å ta noen dager på Jøa, er det mulig å leie det idylliske Dun Feriehus som ligger på plassen. Dette er et gammelt nordlandshus som er godt tatt vare på, og inneholder 8 senger og et moderne bad.