Bli medlem

I 2019 er vi mellom 90 og 100 medlemmer i Dun Andelslandbruk. Det er mulig å allerede nå reservere plass for 2020.

Om du synes det høres spennende ut å være andelsbonde, er du hjertelig velkommen.

Kontingenten er kr 2500 kr. Nye andelshavere betaler en innmeldingsavgift på kr 500 i tillegg til kontingenten.

Faktura vil bli sendt ut etter årsskiftet.
Når du har meldt deg inn i andelslandbruket, er det ikke mulig å trekke seg etter at planter og frø er bestilt.

  • Date Format: DD dot MM dot YYYY
    Info om medlemskontigent og innmeldingsavgift finner du like over skjema på denne siden.