Bli medlem

I 2019 var vi 100 medlemmer i Dun Andelslandbruk. Vi tar imot påmelding for 2020 ut april.

Om du synes det høres spennende ut å være andelsbonde, er du hjertelig velkommen.

Kontingenten er kr 2875 kr. Nye andelshavere betaler en innmeldingsavgift på kr 500 i tillegg til kontingenten.

Faktura vil bli sendt ut fortløpende fram til 01.05.
Innmeldingsavgiften vil ikke bli refundert om noen trekker seg i løpet av sesongen. Dette fordi andelslandbruket da allerede har hatt utgifter og arbeid tilpasset planlagt antall.

  • Date Format: DD dot MM dot YYYY
    Info om medlemskontigent og innmeldingsavgift finner du like over skjema på denne siden.