Bli medlem

I 2019 var vi 100 medlemmer i Dun Andelslandbruk. I 2020 hadde vi en pause på grunn av Korona. I 2021 er vi i gang igjen, med 50 medlemmer/familier, både gjennom Røde Kors sitt prosjekt «Vennskap og Kunnskap i åkeren», og ordinære medlemmer. Vi tar alle forholdsregler for at det skal være trygt å være med i andelslandbruket.

Om du synes det høres spennende ut å være andelsbonde, må du gjerne ta kontakt med oss, og du er velkommen til å besøke oss for å se på andelslandbruket. Og du er hjertelig velkommen fra neste sesong.

Pris
Kontingenten vil bli bestemt på årsmøtet i andelslandbruket i januar/februar, men prisen i 2021 er følgende:
Alternativ 1
Andelshaver med minst 20 dugnadstimer: kr 2990

Alternativ 2,
Andelshaver uten dugnadsplikt: kr 4945 (levering til fast sted inkludert)

Vanligvis blir det 8-10 (store) kasser med grønnsaker til hver andel. Henting på gården eller leveringer til fast sted. I tillegg blir poteter, gulrøtter og andre rotgrønnsaker lagret på gården, og kan hentes på avtalte hentedager gjennom hele vinteren.
Nye andelshavere betaler en innmeldingsavgift på kr 500 i tillegg til kontingenten.

Vi oppfordrer andelshaverne til å ta med kasser til hverandre etter høsting. Dun Gård kan levere kasser i Namsos etter avtale, mot en avgift på 50kr per gang.

Faktura vil bli sendt ut fortløpende fram til 01.05.
Innmeldingsavgiften vil ikke bli refundert om noen trekker seg i løpet av sesongen. Dette fordi andelslandbruket da allerede har hatt utgifter og arbeid tilpasset planlagt antall.

  • DD dot MM dot YYYY
    Info om medlemskontigent og innmeldingsavgift finner du like over skjema på denne siden.