Økologisk

Dun Andelslandbruk drives etter økologiske prinsipper – som de aller fleste andelslandbruk over hele verden.

Den felles – internasjonale drivkraften for alle som driver økologisk, er ønsket om å utvikle et bærekraftig landbruk basert på lokale og fornybare ressurser. Landbruket skal dessuten fremme biologisk mangfold og et variert kulturlandskap.

Globale og langsiktige perspektiv kjennetegner denne jordbruksmetoden. Ressurssene i matproduksjonen skal sirkulere i mest mulig helhetlige kretsløp, og en bevisst «føre var»-holdning skal gjøre det mulig å drive et økologisk forsvarlig landbruk også for kommende generasjoner.

Se mer om økologisk landbruk på Agropub.no

Hva er forskjellen på økologisk og konvensjonelt?

Det er et omfattende offentlig regelverk for produksjon av mat i Norge. På hjemmesiden til Matmerk kan du lese om forskjellene på økologisk og konvensjonelt landbruk.